MİMARLIK ATÖLYESİ

CAG MİMARLIK ATÖLYESİ

CAG Mimarlık Atölyesi geleneksel anlamda bir ofis değil, mimarlık, tasarım ve yayın alanında farklı projelerin yer aldığı bir üretim ortamıdır. Celal Abdi Güzer’in yanısıra gene ODTÜ öğretim üyesi olan Lale Özgenel’in ve proje konuları özelinde farklılaşan tasarımcı ve uzmanları biraraya geldiği bu atölye akademik birikim ile uygulama alanını eleştirel bir kültür ve üretim ortamında buluşturmayı amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak başta akademik ortam olmak üzere çeşitli kurum ve bireylerin katkı ve katılımlarına, geliştirilecek ortak proje ve beraberliklere açıktır.

PROF. DR. CELAL ABDİ GÜZER

1960 yılında Ankara’da doğan Celal Abdi Güzer, mimarlık eğitimini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Bir süre İngiliz Hükümeti bursu ile Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde “Mimarlıkta Eleştiri” üzerine çalışmalar yapan Güzer aynı konuda ODTÜ’den doktora derecesi aldı. Halen ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve dördüncü sınıf tasarım stüdyosu yöneticiliği yapmakta olan Güzer ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Mimarlar Derneği 1927 Genel Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Mimari proje yarışmalarında çeşitli jüri üyeliklerinin yanısıra, üçü birincilik olmak üzere çok sayıda ödül ve mansiyon kazanan Güzer’in çok sayıda uygulanmış projesi bulunmaktadır. Bunların arasında tasarımını ve kurucu başkanlığını yaptığı ODTÜ MATPUM yapısı 2008 yılında son beş yılın yapıları arasında yapılan değerlendirmede YEM tasarım ödülü kazanmıştır. Güzer’in araştırma konuları arasında Mimarlık Eleştirisinin yanısıra Yakın Dönem Mimarlık Kavram ve Uygulamaları, Konut ve Toplu Konut Yapıları, Kentsel Tasarım ve Kentsel Yenileme Projeleri, Yapılarda Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır. Projelerinin çoğunu ODTÜ Dönersermaye İşletmesi aracılığı ile gerçekleştiren Güzer, mimarlık ve tasarımla ilgili araştırma ortamı oluşturmayı ve proje üretimini amaçlayan CAG Mimarlık Atölyesi’nin kurucusudur.

TASARIM YAKLAŞIMI

Bugünün mimarlık ortamında birbirleri ile karıştırılmaya açık iki ayrı mimarlık var. Bunlardan ilki kentsel çevrelerin baskın yüzünü oluşturan günlük inşa etkinliğinin sürekliliği içinde teknik birikime dayalı bir hizmet alanı olan mimarlık, diğeri ise bu hizmet alanına yönelik süreçleri ve sonuç ürünleri bir araştırma zemini olarak kullanan ve üretim sürecine karılması zorunlu olmayan sanat, felsefe gibi girsileri de kullanarak ayrıcalıklı, öncül, deneysel ürün araştırması içinde olan mimarlık. Şüphesiz bu iki mimarlık birbirlerinde kalın çizgilerle ayrılmıyor. Özellikle sonuç ürünlere bakıldığında sınırları ve ağırlıkları değişse de her iki mimarlık arasındaki geçirgenlik oldukça sınırlı.

Yapıların çoğu imarın tanıdığı maximum m2 hakkını minimum para harcaması ile yapıya dönüştürme çabasının sonucu. Bunu aşmaya çalışan örneklerin çoğu ise yalnızca cephe oyunlarına indirgenmiş yapay bir çeşitlilik barındırmanın ötesine geçemiyor. Kendini diğer mimarlığın temsilcisi gibi sunmaya çalışan az sayıdaki yapının çoğu ise aday olduğu ayrıcalık zeminini kullanarak yapının kullanımına, üretim sürecine, ve günlük yaşamın beklentilerine yönelik pek çok girdiyi, zorunluluğu gözardı etme lüksünü yaşıyor. Böylesi bir ortam içinde günlük yaşamın ve üretim sürecinin gerçeklerinden kaçmadan ama aynı zamanda kanıksanmış sıradanlığına tutsak olmadan özgün, araştırmacı, kısaca tasarlanmış yapı yapma çabaları daha da önem kazanıyor.

Akademi içinde yer alan, tasarımla uğraşan, Türkiye’de yaşayan ama hepsinden önemlisi kendine “eleştiri” alanını seçmiş olan bir mimarın tasarıma yaklaşımını belirleyen en önemli girdilerden birisi yukarda bahsedilen bu iki farklı mimarlığın arasında, geçiş noktasında yer alıyor olmasıdır. Biryandan Akademinin gerçeküstü düş gücünü tasarımda indirgeyici bir zemin olarak kullanma lüksünden kaçarken öte yandan günlük üretimin şablonlar halinde sunduğu kolaylıklarına kapılmamak... Bir yandan her yeni tasarım konusunu yeni bir heyecana, yeni bir maceraya, yeni bir araştırma alanına dönüştürebilmek, öte yandan yalın ve alışılmış olanın sınırlarını keşfetmeye çalışmak... ama hepsinden önemlisi öğrenmekten bıkmamak...

KATILIMCILAR

DOÇ. DR. LALE ÖZGENEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1987 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans ve 2000 yılında Doktora derecelerini almıştır. Oxford Üniversitesi, Atina Amerikan Klasik Çalışmalar Akademisi ve Roma Amerikan Akademisi’nden burs alarak doktora sonrası araştırma ve yayın yapmıştır. 1992 yılından bu yana öğretim üyeliği yaptığı ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık tarihi dersleri vermekte, 4. sınıf mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Antik dönem üzerine yoğunlaşan konut mimarisi, günlük yaşam tarihi, cinsiyet ve mahremiyet üzerine araştırma ve yayınları vardır. Eğitim ve araştırma çalışmalarının yanısıra uluslararası arkeoloji projelerinde koordinatör ve sorumlu mimar olarak çalışmıştır. 2010- 2012 yılları arasında Mimarlar Derneği 1927 yönetim kurulunda yer almıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı ve Amerikan Arkeoloji Derneği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Uygulama çalışmalarını 1988-1989 yılları arasında MNG Targem bünyesinde, 2007 yılından bu yana ise ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla CAG Mimarlık Atölyesi’nde gerçekleştirmektedir.