AL-FATEH ÜNİVERSİTESİ KAPISI

Diğer // 2009 // Trablus

Al-Fateh Üniversitesi kampüsü için tasarlanan giriş kapısı, işlev ve simgeselliği özgün bir mimari yorum içinde buluşturan bir anıt yapı olarak ele alındı. Tektonik kurgusuyla güçlü bir imgesel algı oluşturması hedeflenen yapı, bu anlamda salt bir üniversite giriş kapısı olarak değil Tripolis kenti ile de özdeşlecek bir simge olarak ele alındı. Bu anlamda heryönden algılanabilecek bir perspektif etkisi oluşturacak bir ‘yüzey mimarisi’ tasarlandı. Yapı, bu tektonik etkiyi ve algıyı verecek bir dizi duvarın yatay ve dikeyde birbirine takılmasıyla oluştu. Ortada bırakılan geçiş alanının her iki yanında konumlanmış, birbirine paralel yükselen ve açılanarak dışa doğru açılan bir dizi duvar ve bu duvarlara takılan ve adeta yatay bir uçan duvar olarak da algılanabilecek bir saçak yapının mimarisini oluşturdu. Duvarların biçimleniş ve dizilişiyle elde edilen imgede ‘kanat’, ‘dalga’ ve ‘rahle’ gibi imge değeri olan doğal ve kültürel öğelere göndermeler yapıldı. Dikeyde ve yatayda duvarların içinde oluşturulan yırtıklarla yüzey etkisi yitirilmeden elde edilen doku yapının özgün dilinden türetilen bir estetik ifade olarak değerlendirildi, tektonik ifadenin önüne geçmeyecek, bu ifadeyi vurgulayacak yalınlıkta renk ve malzeme tercihleri yapıldı. Girişin her iki tarafında, duvarların arasında konumlandırılan mekanların cephelerinde kullanılan delikli metal ızgara İslam Sanatı geometrisinden referans alan bir bezeme elemanı olarak kullanıldı. İçinde yer aldığı bağlamda yönleniş ve biçimiyle yakın çevre tasarımını da örgütleyen anıt kapı, doğrusal yerleşimli ve kaskatlar halinde uzanan bir su elemanı ve yeşil adalarla tariflenmiş merdivenli bir yaya aksı ile birlikte düşünüldü, bu peysaj düzenlemesi yapının üzerinden yükseldiği bir zemin olarak da değerlendirildi.