BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eğitim // 2008 // Batman // 24000m²

Türkiye’de büyük kentlerin dışında kurulan üniversitelerin sayıları giderek artıyor. Şüphesiz gecikerek gerçekleşen bir gelişme ve yapılaşma bu. Özellikle üniversitelerin salt bir eğitim ortamı olmadığı, içinde oldukları kentsel ortama çok yönlü katkı ve dönüştürme etkisi sağladıkları göz önüne alındığında üniversitenin kentle kültürel bir süreklilik ilişkisi kuran en önemli kurum olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu konuda oldukça ihmal edilmiş bir bölge. Üniversitelerin eksikliği bu bölgede salt bir eğitim altyapısı eksikliği olarak açığa çıkmıyor, bölge kentlerinin tüm sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal yaşamlarını da etkiliyor. Daha önce Malatya İnönü Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde son yıllarda gerçekleştirdiğimiz eğitim yapılarına yönelik çalışmalar, Batman’da yeni kurulacak olan üniversitenin yerleşke tasarımı aşamasında tasarım gurubu içinde yer almamızı getirdi. Doğal olarak da bu projeyi salt bir kaç eğitim yapısı tasarlama deneyiminin ötesinde kent yaşamını dönüştürecek, etkileyecek çok boyutlu bir ortamın tasarımı ve bu nedenle de son derece heyecan verici bir çağrı olarak algıladık.