ECZACIBAŞI AR-GE MERKEZİ

Araştırma // 2009 // Bilecik // 4500m²

Enerji kaynaklarının doğru, yerinde ve verimli kullanılmasının mimarlık alanında artık önemli bir araştırma ve uygulama alanı haline geldiği günümüzde doğal ve alternatif enerji kaynakları ile kendi enerjisini üreten, atık tüketimini en aza indirgeyen ve çevreye duyarlı yapı tasarımına ilişkin ölçütlerin özellikle araştırma ve geliştirme işlevli, teknolojik boyutu olan projelerde önemli bir tasarım girdisi olarak değerlendirildiği gözlemleniyor. Doğrudan mimari tasarımın kendisi yada mimariye entegre olabilen sistemler aracılığıyla yapılarda işlev, teknoloji ve estetiği enerji teması ile birlikte ele almak artık kabul görmüş bir tasarım yaklaşımı olarak Türkiye’de de örnekleniyor. Ar-Ge yapısı olarak adlandırılan teknolojik araştırma ve geliştirme merkezleri bir yandan işlevlerine paralel olarak çeşitli yapı enerjisi sistemlerini bünyelerinde barındıran öte yandan da ait oldukları kurumun faaliyette bulunduğu sanayi ve teknoloji alanındaki ilerici ve öncü vizyonunu temsil eden yapılar olarak önem kazanıyor. Bu yapıların aynı zamanda sahip olunan teknolojinin ve ürünlerin görünür kılınmasını ve sunulmasını sağlayan, destekleyen mekansal ortamları da içermesi bekleniyor.