FENERBAHÇE KAPALI SPOR SALONU

Karma Kullanım // 2007 // İstanbul // 120000m²

Fenerbahçe Spor Kulübü içinde ağırlıklı olarak basketbol karşılaşmalarının yer alacağı bir kapalı spor salonu yaptırmak için yap-işlet-devret ya da kat karşılığı modelleri içinde teklif alıyordu. Salonun yer alacağı arsada bir alışveriş merkezinin de olacağı ve doğacak ticari kullanım haklarının karşılığı olarak salonun kulübe ek bir maliyet getirmeden gerçekleştirilebileceği varsayılıyordu. Bu yatırıma yönelik olarak teklif vermeyi düşünen büyük inşaat ve yatırım şirketlerinden biri söz konusu konuda bir proje geliştirmemizi istedi. Buna yönelik olarak gerçekleştirilen tasarımın çıkış noktası arsada neredeyse eşit ağırlıklı olarak yer alacak spor ve alışveriş gibi iki farklı etkinliğin birbirlerinin etkilerini ve dinamizmini yok etmeden, birbirlerini destekleyecek biçimde yer alabilmelerini sağlamak oldu. Öte yandan Feberbahçe Spor Kulübü’nün yapı aracılığı ile temsil edilmesi ve baskın imajının geleneksel alışveriş yapısı imajı arkasında kaybolmaması düşüncesi tasarımda özel bir problem olarak tanımlandı. Öneri proje simgesel olarak güçlü ve yalın bir biçimin yapay olarak oluşturulmuş bir topoğrafya üzerinde yer alacak biçimde yerleştirilmesi, böylelikle bir “arka plan” ve “ön plan” ayrımı yaratılması düşüncesi üzerine kuruldu. Programda yer alan alışveriş üniteleri bu yapay yeşil topoğrafya altına gizlenerek yapının asıl varlık nedeni olan spor salonunun öne çıkması hedeflendi. Böylelikle yapay topografya bağımsız bir yapıdan çok, üstte yer alan salon için var olan bir kaide, tamamlayıcı bir öge olarak ele alındı. Yapay topoğrafya aynı zamanda bu tür yapılar için çok önemli olan toplanma ve boşalma trafiklerinin düzenlenmesine yönelik farklı kotlar, işlevsel ayrırımlarla süreklilik içinde farklı girişler oluşturmak için bir altyapı olarak da kullanıldı. Projede yer alan spor salonunun yaklaşık 14.000 kişilik bir seyirci kapasitesine göre tasarlanması öngörüldü. Salon için öngörülen yumurta biçimli kütle bir yandan hedeflenen simgeselliği sağlayacak bir biçim olarak seçilirken öte yandan da süreklilik gösteren çembersi elemanların taşıyıcı sistemi hafifleteceği varsayıldı. Konsept avan proje üretim süreçlerinde sıklıkla ikinci planda bırakılan strüktürel sistem çözümüne yönelik öneriler bu proje özelinde ön plana alındı ve projenin yaşamsal girdisini oluşturan biçimin taşınmasına yönelik inşaat mühendisiliği ve çelik projeleri gerçekleştirildi, kaba kesit değerleri üzerinde çalışıldı. Ana salon kütlesinin topoğrafik zeminle kesişme noktası işlevsel olarak da alışveriş müşterilerinin ve spor seyircilerinin buluşacağı ve yeme içme alanlarının olacağı bir ortak mekan olarak tasarlandı. Bu alan ana spor salonu kütlesinin biçimsel etkisini arttıracak ve zeminden koparacak biçimde şeffaf bir geçiş kütlesi olarak biçimlendirildi. Fenerbahçe Spor Salonu herşeyden önce kulübün temsiliyetini öne çıkaracak bir simge yapı, kent ölçeğinde etkili olacak, işaret değeri yaratacak bir enstelasyon olarak ele alındı. Yapının kabuğunun aralarından ışık sızdıracak biçimde üçgen modülasyonlu metal bir malzeme ile kaplanacağı böylelikle özellikle geceleri ilginç ışık etkileri oluşturulabileceği varsayıldı. Fenerbahçe Kulübü başta bu projeyi benimseyip basınla da paylaştıktan sonra sürecin ilerleyişi içinde alışveriş merkezi imgesinin öne alındığı farklı bir projenin uygulanacağını öğrendik.