GÜRÇAĞ OKULLARI

Eğitim // 2008 // Ankara // 14000m²

Kentlerin planlanması aşamasında mülkiyet sorunlarını öne alan bir planlama anlayışının sonucu olarak kamusal kullanımlara genellikle artık alanlar bırakılmaktadır. Hastane, okul, anaokulu, cami, yurt, sosyal merkez gibi kamusal kullanımlara ayrılan arsalar gerek büyüklük gerekse diğer nitelikleri ile üzerinde yer alacağı işlevin gereklerinden çok konut ve ticaret alanlarının düzenli planlaması sonrasında kendiliğinden oluşan parçalar olarak şekillenir. Bu nedenle özellikle okullar çok katlı, denetlenmemiş biçimde yönlenen, kısıtlı açık alan kullanımları olan ve ortak kullanım mekanlarına yeterince yer açamayan yapılar olarak gerçekleşmektedir. Bu durum arsa teminindeki güçlük nedeni ile pek çok özel eğitim kurumunu da etkilemekte, eğitim ortamının kalitesi genellikle okulun fiziksel olarak sunduğu ortamdan çok öğretim standardına ve donanım zenginliğine yüklenmeye çalışılmaktadır. Okullara tanınan bir ve üzerindeki emsal hakları baştan yapıyı yükseltmeye, açık alan oranlarını düşürmeye yönelik bir zemin yaratıyor. Öte yandan okul sadece bir bilim ortamı değil, çocukların ve gençlerin birbirlerinden de öğrenerek bağımsız olarak yaşamaya hazırlandıkları bir deneyimleme ortamıdır. Böyle yaklaşıldığında okul herşeyden önce kullanıcıları arasındaki sosyal ilişkileri teşvik eden, güçlendiren bir iletişim ve ilişki ortamı olmalıdır. Öte yandan ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tip projelerine dayalı olarak elde edilen okul yapıları arsa sorunlarından kaynaklanan kısıtları aşmakta yetersiz kalmakta, fiziksel bağlama bağlı esneklikler barındırmamaktadır.