İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 3'LÜ AMFİ YAPISI

Eğitim // 2009 // Malatya // 3250m²

İnönü Üniversitesi için projelendirilen amfi bloğunun yaya allesine paralel bir arazide konumlanacak olması, yapını bu alleye referans verecek lineer bir kütle olarak tasarlanmasını getirdi. Yapının içinde zemin kota, yapı boyunca sürekliliği olan bir fuaye ve bu fuayeye açılan amfiler, kütüphane ve kafe yerleştirildi. Fuayenin alleye bakan bakan cephesi için öngörülen şeffaf yüzey ve fuaye boyunca, hem iç ve hem dış mekanda önerilen sera alanları dış mekanla kurulan ilişkiyi güçlendiren tasarım elemanları olarak değerlendirildi. Aynı yaklaşım kütüphane ve kafenin yer aldığı yan cephelerde de devam ettirildi. Giriş ve fuayenin uzantısı olarak düşünülen bekleme alanlarının cephe dışına yaptığı taşmalarla kütle hareketlendirildi, üst örtü için bütüncül ve yapının kademeli olarak düzenlenen plan kurgusunu yansıtan bir form seçildi. Dışa dönük bir plan anlayışının benimsendiği 3amfi bloğu, kullanıcılarına dış mekanla ilişki kurabilecekleri, gün ışığına hakim bir toplanma ve dinlenme ortamı sunan ve işlevsel içeriğini yalın bir plan kurgusu içinde çözmeyi amaçlamış bir eğitim yapısı olarak yorumlanmıştır.