İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

Eğitim // 2009 // Malatya // 10700m²

İnönü Üniversitesi için projelendirilen yapı, içinde her iki meslek yüksek okulunun idari ve eğitim altyapısını barındıracak şekilde tasarlandı. İhtiyaç programında, her iki yüksekokul için ayrı derslik, idari ve akademik birimler istenmiş; bazı dersliklerin, amfilerin ve laboratuarların ise ortak kullanılacağı belirtilmiş ve verilecek eğitimin ortak konular içermesi nedeniyle okulların birbirleriyle ilişkili olmaları istenmişti. Buna göre geliştirilen şemanın çıkış noktasını farklı kütlelerin eklemlenebileceği ve bir iç sokak olarak işlev görecek lineer bir atrium oluşturdu. Atriumun bir kenarına mekansal olarak büyük hacimler isteyen ortak kullanımlı amfiler, derslikler ve laboratuarları içeren uzun bir kütle, diğer kenarına ise bir dış avlu ile birbirlerinden ayrılan ve yüksekokullara ait birimleri içeren iki kare kütle yerleştirildi. Atrium zemin katta yoğun kullanımlı amfilerin açıldığı bir fuaye ve dinlenme alanı olarak, üst katlarda ise katlar arası ilişkiyi sağlayan galerilerin de yer aldığı bir dolaşım ve dinlenme alanı olarak düşünüldü. Kütlelerarası geçişlerin atriuma bakan galeri boşlukları arasındaki köprülerle sağlanması, yapının hacminin düşeyde de algılanabilir olmasını sağladı.