KIZILAY RENDA KÖŞKÜ KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME PROJESİ

Konaklama // 2007 // Ankara // 12000m²

Türk Kızılay Derneği, 2007 yılında mülkiyetinde olan Atatürk Bulvarı üzerindeki Renda Köşkü’nün değerlendirilmesini amaçlayan bir restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi elde etmek istemişti. Renda Köşkü’nün yeniden değerlendirilmesi amacıyla önceki yıllarda da iki kez proje önerisi yapılmış; birinci öneride saçak kotu yükselen bir ek yapı tasarlanmış, ancak bu yapının köşk ile oluşturacağı ölçek uyumsuzluğu ve tarihi köşk yapısını arka plana itecek bir anıtsallıkla tasarlanmış olması nedeniyle saçak kotunun alçaltılması istenmişti. İkinci öneride sunulan yeni yapı ise köşke bir ek yapı olmaktan daha çok bağımsız bir yapı niteliğinde tasarlanmış, bu projede de gözlemlenen saçak kotu sorunlarına ek olarak önerilen yapının mimari dil sorunları olduğu tartışmaya açılmıştı. Her iki proje önerisinin tartışılma sürecinde etkin olan temel kriter ek yapıların köşk yapısının bulvardan algılanmasını engelleyecek şekilde kotlandırılması ve mevcut köşk yapısı ile yarışacak bir ölçek ve mimari dil ile tasarlanmış olmalarıydı. Bu nedenle bulvardan bakıldığında köşk yapısını kütlesel ve görsel anlamda ezecek ve uyumsuz bir silüet oluşturacak bu öneriler uygulanmamıştı.