NESİBE AYDIN OKULLARI

Eğitim // 2008 // Ankara // 28000m²

Okul yaplarını incelemek üzere Hollanda’ya gittiğimiz bir gezide Herman Hertzberger’le tanışma, sohbet etme ve tasarladığı okul yapılarının bazılarını gezme şansına sahip olmuştuk. Hertzberger okul yapılarının kentin bir simülasyonu olması gerektiğini söylüyor, çocuklara verilecek temel eğitimin de kentte gerçekleşen karmaşık sosyal ilişkilerin modellenmesi olduğunun altını çiziyordu. Bu görüş eğitim yapılarına yönelik olarak önemli bir anlayış farkının altını çiziyor, yapının temel işlevini bir öğrenme yapısı olmaktan sosyal bir iletişim ortamı olmaya taşıyor. Gerçekten de öğrenciler okullarda sadece derslerle kısıtlı olan bir bilgi alışverişinde bulunmuyor, çok boyutlu bir iletişim ortamı içinde sosyal birer birey olmaya yönelik rol modeller geliştiriyorlar. Bir başka deyişle derslerde öğrendikleri kadar birbirlerinden, okulun fiziksel ortamı içinde üretilen ilişkilerden de öğreniyor, öğrenci oldukları kadar öğretici bir rol de üstleniyorlar. Öğrencilerden sadece temel bilgilerle donanmalarının yanısıra sosyal bir yaşamın ve kent ortamının gerektirdiği iletişim ve ilişki modellerini kavraması, sosyal ortamlarda kendine güvenen birer birey olarak varolmaları bekleniyor. Bu nedenle eğitim yapılarının fiziksel altyapısı, mekansal kurgusu, ortak kullanım alanları ve bu alanların ilişki üretme, yönlendirme olanakları önem kazanıyor. Böyle yaklaşıldığında okul sadece bir eğitim ortamı değil, öğrencileri gerçek yaşama hazırlayan, o yaşamdaki parçaların yer aldığı bir kentsel ortam olarak da anlam kazanıyor.