NEXT GENERATİON OTELİ

Konaklama // 2007 // Kıbrıs // 80000m²

Aynı dönemde aynı yatırım gurubu için gerçekleştirilen bir başka tasarım da Kıbrıs’da Bafra turizm bölgesinde yer alması düşünülen bir otel yapısı oldu. Otellerin giderek bir rekreasyon ve eğlenme merkezine dönüştüğü günümüzde yaygın olarak kullanılan “tema oteli” kavramı otel yapılarına tasarım dilini belirleyen yapay bir kimlik iliştirilmesine karşılık geliyor. Bu kimlik Artemis Tapınağı, Topkapı Sarayı, gibi tarihsel referanslar içerebildiği gibi, uçak, gemi biçimlerinin doğrudan yapısal imitasyonlarının denemesi de olabiliyor. Bu anlayış ve tutumu öteden beri mimarlığı indirgeyen, asli varlık biçiminin dışında bir tutum olarak gördüğümüz için (belki bu ayrı bir tartışmanın konusu) burada talep edilen “tema oteli” beklentisine mimarlık içinde kalarak yanıt aramaya çalıştık. Mimarlığın da gündeminde olan çevre duyarlılığı ve akıllı yapı teknolojilerini kullanarak geleceğin duyarlılıklarının arandığı bir ortam yaratmanın, bir yandan ilgi çekebilecek, öte yandan da mimarlık araştırmaları ile bütünleşebilecek bir kaygı olduğunu düşündük. “Next Generation” adı verilen proje arazinin kot farkları içine yerleşen ve terası arazi ile bütünleşen bir ortak hacim bloğu ile bunun üzerine basan iki uzun yatak odası kütlesinden oluşuyor. Yatak odası kütleleri deniz manzarısına hakim olmaya olanak tanıyan bir açı ile konumlandırılıp yerden yükseltirilerek insan gözü seviyesinde arsanın süreklilik etkisinin korunmasına özen gösteriliyor. Projede iç bahçelerin, doğal iklimlendirme sağlayacak hava kanallarının oluşmasına böylelikle enerji tüketimine duyarlı bir bina olmasına özen gösterildi. Benzer biçimde binanın enerji temininde fotovoltaik yüzeylerin kullanılacağı, ısı kazanımına yönelik olarak topografik kot farklılıklarından faydalanılacağı varsayıldı. Bu projede yatırımın ertelenmesi nedeniyle uygulama aşamasına geçilmedi.