ODTÜ MATPUM ARAŞTIRMA MERKEZİ

Araştırma // 2006 // Ankara // 4000m²

ODTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde var olan bilgi birikiminin ve tasarım kültürünün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılması, ve bu paylaşımın eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesi düşüncesinden yola çıkarak bir araştırma merkezi kuruldu. MATPUM (Mimarlık Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi) adı verilen bu merkezin bünyesinde tasarım disiplini zemininde buluşan farklı araştırma birimlerinin yer alması, çeşitli araştırma etkinliklerinin ve dönersermaye uygulamalarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bir anlamda Mimarlık Fakültesinin dışa ve ortamın diğer kurumlarına dönük yüzünü oluşturacak olan bu binada farklı kurum ve disipliner paydaşlarla ortak araştırmalar yapılması ve bu ortamın eğitim ortamını geri beslemesi bekleniyor. Program ve kuruluş çalışmalarına paralel olarak sürdürülen destek arayışları sonucunda Sn. Nuri Çolakoğlu’nun bağışı ile yapının gerçekleştirilmesine yönelik bütçe sağlanmış oldu. Yapının mimari programı oluşturulurken yapının kendisinin de doğrudan bir eğitim ve araştırma ortamı olması amaçlandı. Öte yandan yapının çok kısa sayılabilecek süreler içinde ve kısıtlı bütçe sınırları içinde gerçekleştirilmesi beklentisi tasarım süreci, sistem ve malzeme seçimi üzerinde etkili oldu.