T.C. ZİRAAT BANKASI SAPANCA ŞUBESİ LOJMANLI HİZMET BİNASI

Ticari // 2008 // Sakarya // 1150m²

Ziraat Bankası’nın Sakarya, Sapanca şubesi için düzenlediği davetli yarışma Türkiye’nin farklı illerinde yaptırılması planlanan yeni hizmet binaları için de geçerli olacak bir kurumsal kimliği, imgeyi yansıtma potansiyeline sahip bir mimari tasarım geliştirilmesini öngörüyordu. Bu kapsamda ele alınması gereken bir diğer beklenti ise tasarlanacak binaların, içinde yer alacakları birbirinden farklı parsellerin büyüklük, biçim, yönleniş ve topografya gibi bağlamsal özelliklerine uyarlanabilir bir mimari kurgu sunuyor olması idi. Projenin öngörülen hedefler doğrultusunda elde edilmesine yönelik olarak hazırlanan konsept çalışmada tasarımın çıkış noktasını öncelikli olarak farklı arazi durumlarına adapte edilebilecek esnek bir mimari şema geliştirilmesi, iç mekan , cephe ve diğer özgün mimari nitelikleri ile bulunduğu bağlam içinde öne çıkan bir kurum yapısı elde edilmesi oluşturdu. Giriş, toplanma ve hizmet alanı olarak kullanılacak bir ortak mekan ve program beklentileri doğrultusunda bu mekan etrafına farklı yönlerde eklemlenmeye olanak verecek değişik büyüklük ve biçimdeki kütleler şemanın alt parçaları olarak çalışıldı. Ana mekanları belirleyen masif kütlelerle onları bağlayan şeffaf hacimlerden oluşan yapıda, mimari dil bu karşıtlık üzerine kuruldu.

Sakarya Sapanca şubesi için verilen ihtiyaç programında bankacılık hizmetlerinin yanısıra ayrı girişi olan misafirhane birimleri de isteniyordu. Buna göre işlevsel program, “kamusal ve sosyal alan”, “bankacılık ve operasyon alanı” ve “konut alanı” olarak birbirleriyle farklı maheremiyet seviyelerinde ve mekansal düzeylerde ilişkilenen alt parçalar üzerinden kurgulandı. Kareye yakın bir arsada yer alacak hizmet binası için uyarlanan şemada “kamusal ve sosyal alanı” barındıran mekan bir atrium olarak tasarlandı ve iki sokağa cephe verecek şekilde konumlandırıldı. İki kat yüksekliğinde düzenlenen atriumun diğer çeperleri ise “bankacılık ve operasyon alanına” ayrıldı ve banka hizmet ve idari birimleri yerleştirildi. Galeri katına erişim sağlayan merdiven kovası, atriumun giriş cephesi köşesine yerleştirilerek dış mekandan algılanabilen, yapının hacmini ve yapı içi hareketliliği dışarı yansıtan bir eleman olarak değerlendirildi. “Konut alanını” oluşturan ve farklı büyüklüklere sahip misafirhane birimlerine ise yapının yan cephesinden ayrı bir giriş alındı ve bu birimler iki katta çözüldü. Küçük birimler galeri katına, idari birimlerin arkasına, büyük birimler ise üst kata yerleştirildi. Yapının bodrum katı teknik servislere ve banka birimlerine ayrıldı.

Atriumu ve girişi tanımlayan korunaklı şeffaf cepheler ve misafirhane birimlerinin bulunduğu üst katta önerilen çıkmalar yapının mimari dilini belirleyen elemanlar olarak değerlendirildi. Cephede önerilen malzeme ve renk, kurumsal logo ve ismin ön plana çıkacağı bir arka plan oluşturacak şekilde belirlendi. Yollarla çevrili bir kent adası üzerinde yer alan yapının ana giriş cephesi köşe parselle uyumlu olacak şekilde iki yönden yaklaşıma olanak sağlayacak şekilde ele alındı. Yapının köşe yönlenişi ve yaklaşımı önerilen yükseltilmiş giriş ve şeffaf cephelerle vurgulandı.

T.C. Ziraat Bankası Sapanca Şubesi Lojmanlı Hizmet Binası, tek yapı ölçeğinin ötesinde; farklı biçim, büyüklük ve eğimlerdeki arsalara uyarlanabilecek, jenerik bir tip oluşturma çabasını temsil etmektedir. Proje içinde sunulan şemalar farklı arsalarda aynı anlayışın bir dil ve kurgu sürekliliğini oluşturacak biçimde çeşitlenme olanaklarını göstermektedir.