THE BOX

Karma Kullanım // 2007 // İstanbul // 35000m²

İstanbul’un merkezi dokusu içinde bazı yapıların korunacağı, bazı boş alanların yapılaşacağı bir doku tamamlama ve dönüşüm projesi gündeme geldi. Burada programın ağırlıklı bölümünü alışveriş üniteleri ve bir kent içi oteli oluşturuyordu. Söz konusu alan dönüşümü tamamlanmış büyük ölçekli yapılardan oluşan bir sokak silüeti içinde küçük ölçekli yapıların yer aldığı bir bölgeyi içeriyordu. Burada bir deneme olarak mevcut ve korunacak yapılara dokunmadan çevre yapıların yüksekliğini tutan bir şeffaf örtü ile tüm dokunun üzerinin kapatılması, bir anlamda dokunun cam bir kutu içinde korunarak kalan boşlukların kendiliğinden yapılaşması düşüncesine gidildi. Böylelikle mevcut yapılara müdahale etmeden arada kalan alanların iklim denetimli alanlara dönüşebileceği, çeşitli işlevlerin bu alanlara yerleştirilebileceği varsayıldı. Programda yer alan otel bloğu ise cam kutunun içinde adeta bir obje gibi asılı duran lineer bir blok olark ele alındı. İçindeki yeşil doku etkisi yoğunlaştırılarak arttırılan cam kutunun kent ölçeğinde iklimlendirilmiş korunaklı bir park çekiciliği olan bir buluşma ve durak noktası gibi davranacağı böylelikle işaret değeri kazanacağı düşünüldü. Benzer biçimde cam kutunun gece etkisinin de kent silüeti içinde etkili bir boşluk yaratacağı varsayıldı. Bu proje başta yoğunluk beklentileri olmak üzere maliyet ve giriş- dönüş girdileri açısından verimli bulunmadığından dolayı uygulama için değerlendirmeye alınmadı.