YAYINLAR

 • KONYA KARATAY KENT MERKEZİ KENTSEL TASARIMI

  Yarışma Serisi, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 28-31.

 • TEMPLE OF KNOWLEDGE AT HACI BAYRAM: AS AN URBAN GENERATOR AND A SETTİNG FOR MULTİCULTURALİTY

  Med-Campus AMEI Program, NAI Publications, Roterrdam, s. 3-27 (A Case Study On The Authors Prize Winning Competition Project: Ulus-Hacıbayram (Ali Cengizkan, Çağatay Keskinok, Tansel Korkmaz, Sevin Osmay, Neriman Şahin, Necdet Teymur ile birlikte), 3-27.

 • SUNUŞ

  Erkut Şahinbaş: 1968-1998 Mimarlık Çalışmaları, Aslı Özbay (der.), Şahinbaş Mimarlık, Ankara, 12-19.

 • ADAM OLMAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BİR OKUL YAPISI

  Mimarlık, 280, 35-40.

 • 80 SONRASINDA TÜRKİYE MİMARLIĞINA VE MİMARLIK MEDYASINA BİR BAKIŞ

  Arredamento Mimarlık, 100, 69-70.

 • ’MİMARLIK’ MİMARLIĞIN NERESİNDE

  Mimarlık, 280, 49-52.

 • KÜRESELLİK, YERELLİK VE MİMARLIK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  Yeni Türkiye, 19, 901-904.

 • SANATÇI GÖZÜ İLE ÇEVRE

  Sanart Derneği Yayınları, Ankara, 42-55.

 • T2 KONUTU

  TSMD Mimar, 9, 24-25.

 • APARTMAN PARSELİ'NİN SINIRLARI: ANKARA'DA ALTERNATİF BİR APARTMAN - TOYOTA PLAZA

  Mimarlık, 273, 38-41.

 • HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ ÇEVRESİ PROJESİ

  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, 8, 18-19.

 • MİMARİ PROJE YARIŞMALARINDA SEÇİCİLERİN SEÇİLME SORUNLARI

  Mimarlık, 277, 27-29.

 • JAPON MİMARLIĞININ ESKİMEYEN YÜZÜ: FUMİHİKO MAKİ

  Arredamento Dekorasyon, 98

 • (DER.) MİMARLIKTA 70 SONRASI: TARTIŞMALAR

  Mimarlar Derneği 1927, Ankara.

 • MİMARLIKTA 'KİTSCH' İN SINIRLARI

  Mimarlıkta 70 Sonrası: Tartışmalar, C. Abdi Güzer (der.), Mimarlar Derneği-1927 Yayınları, Ankara, 60-67.

 • DERLEYENİN SUNUŞU: 1970 SONRASINDA MİMARLIK

  Mimarlıkta 70 Sonrası: Tartışmalar, C. Abdi Güzer (der.), Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara, 10-15.

 • ÇEVRESEL TASARIM VE TÜKETİMDE FAST-FOOD MODELİNİN SORUNLARI

  Çevre Planlama ve Tasarımına Bütünsel Yaklaşımlar Sempozyumu Kitabı, AÜZF, Ankara (B. Güzer ile birlikte), 56-61.

 • ERKUT ŞAHİNBAŞ: MİMARLIKTA TARAFSIZ OLMANIN ÖZGÜRLÜĞÜ

  Arredamento Dekorasyon, 78, 82-85.

 • MOSHE SAFDİE VE MİMARLIKTA KALICILIK ÜZERİNE

  Arredamento Dekorasyon, 80, 78-83.

 • SÜLEYMANİYE'NİN SAÇAK KOTU KAÇ?

  Yapı, 179, 122-126.